Mūsų kompetencija - mūsų turtas

Patirtį skaičiuojame nuo 2012 m. rugpjūčio 6 d. Esame novatoriški ir kūrybingi, nuolat tobulėjame, siekiame tikslo ir esame atviri naujiems iššūkiams.

UAB „Sistemų registras" yra akredituota vadybos sistemų sertifikavimo įstaiga. Nacionalinis akreditacijos biuras 2015 m. birželio mėn. 10 d. pirmą kartą išdavė UAB „Sistemų registras“ akreditavimo pažymėjimą, liudijantį, kad UAB „Sistemų registras“ atitinka standarto LST EN ISO / IEC 17021 – 1 reikalavimus ir yra akredituota sertifikuoti pažymėjime nurodytas vadybos sistemas akreditavimo pažymėjime nurodytose veiklos srityse.

UAB „Sistemų registras" nuolat plečia akreditacijos sritis. Informaciją apie UAB „Sistemų registras" išduotą akreditavio pažymėjimą galima rasti Nacionalinio akreditacijos biuro internetinėje svetainėje https://nab.lrv.lt/

Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos kartu su Europos akreditacijos organizacijos Daugiašalių susitarimų paskirtu tarptautiniu ekspertu 2017-02-22 atliko akreditavimo proceso stebėjimą akredituotoje įstaigoje UAB „Sistemų registras“. Nacionalinis akreditacijos biuras išreiškė padėką UAB „Sistemų registras“ vadovams ir darbuotojams už sklandų pasirengimą įvykusiam vertinimui, efektyvų veiklos organizavimą, konstruktyvų ir atvirą bendravimą, pademonstruotas žinias bei praktinius įgūdžius.

UAB „Sistemų registras" teikia vadybos sistemų sertifikavimo paslaugas ir neakredituotoje veiklos srityje.