Išsami iformacija apie vadybos sistemų sertifikavimo organizavimą ir vykdymą pateikiama „Sertifikavimo nuostatuose"

Sertifikavimo nuostatai