Tai visuma funkcijų, susijusių su sertifikavimu, nuo paraiškos pateikimo iki sertifikato suteikimo ir jo palaikymo.

Sertifikatas - tai dokumentas, kurį, sėkmės atveju, išduoda UAB „Sistemų registras" atlikęs vertinimą pagal kliento pasirinktus vadybos sistemų standartus, pvz. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ir kt.

Savo veikloje taikyti ISO vadybos sistemų standartų reikalavimus gali visos organizacijos, nepriklausomai nuo jų tipo, dydžio, kokius poduktus ar paslaugas organizacijos teikia. Vadybos sistemų sertifikavimas yra sertifikavimo siekiančių organizacijų strateginis sprendimas, kuris gali padėti pagerinti organizacijos bendrąjį veiksmingumą ir sukurti tvirtą pagrindą tvarios plėtros iniciatyvoms.

Išsami iformacija apie vadybos sistemų sertifikavimo organizavimą ir vykdymą pateikiama „Sertifikavimo nuostatuose".

Vadybos sistemų sertifikavimas

Sertifikuoja
vadybos sistemas

ISO 9001

Kokybės vadybos sistema

ISO 14001

Aplinkos apsaugos vadybos sistema

ISO 45001

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema

ISO 27001

Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistema

ISO 20000

Informacinės technologijos. Paslaugų valdymas.

ISO 50001

Energijos naudojimo vadybos sistema

ISO 17100

Vertimo paslaugos

ISO 37001

Antikoruopcinė vadybos sistema

ISO 22000

Maisto saugos vadybos sistema

Kiti

Vadybos sistemų standartai

EN 15593

Pakuotės. Higienos vadyba gaminant maisto gaminių pakuotes

pagal šiuos tarptautinius ISO standartus

UAB Sistemų registras"

Kitos paslaugos

 • Rengiame paraiškas ES paramai gauti.

 • Triukšmo sklaidos modeliavimas naudojant CadnaA modelį.

 • Organizuojame ir vykdome mokymus temomis: vidaus auditas, kokybės vadyba, procesų valdymas, inovatyvios valdymo sistemos, personalo ir dokumentų valdymas, darbo teisė, anglų kalbos mokymai ir kt.

 • Vykdome ir kitą veiklą, kuri neprieštarauja norminių dokumentų, taikomų vadybos sistemų sertifikavimo paslaugas teikiančioms įmonėms, reikalavimams.

 • Konsultuojame dėl CE ženklo gavimo įrenginiams / produktams.

 • Konsultuojame dėl įrenginių / produktų atitikties vertinimo: analizuojame įrenginio / produkto dokumentaciją, ES reglamentus bei LR teisės aktus, identifikuojame įrenginiui / produktui taikomus atitikties vertinimo reikalavimus, sisteminame reikalingus dokumentus įrenginio / produkto atitikčiai įrodyti, bei teikiame rekomendacijas.

UAB "Sistemų registras"

Kitos paslaugos

 • Rengiame paraiškas ES paramai gauti.

 • Organizuojame ir vykdome mokymus temomis: vidaus auditas, kokybės vadyba, procesų valdymas, inovatyvios valdymo sistemos, personalo ir dokumentų valdymas, darbo teisė, anglų kalbos mokymai ir kt.

 • Vykdome ir kitą veiklą, kuri neprieštarauja norminių dokumentų, taikomų vadybos sistemų sertifikavimo paslaugas teikiančioms įmonėms, reikalavimams.

 • Konsultuojame dėl CE ženklo gavimo įrenginiams / produktams.

 • Konsultuojame dėl įrenginių / produktų atitikties vertinimo: analizuojame įrenginio / produkto dokumentaciją, ES reglamentus bei LR teisės aktus, identifikuojame įrenginiui / produktui taikomus atitikties vertinimo reikalavimus, sisteminame reikalingus dokumentus įrenginio / produkto atitikčiai įrodyti, bei teikiame rekomendacijas.