Aš, UAB „Sistemų registras“ direktorė esu atsakinga už veiklos nešališkumą ir užtikrinu, jog joks komercinis, finansinis ar kitoks spaudimas iš mano pusės nepakenks nešališkumui. Suprantu nešališkumo svarbą sertifikavimo veikloje, įsipareigoju analizuoti ir valdyti interesų konfliktą ir užtikrinti sertifikavimo objektyvumą.

Direktorė Virgilija Stadalienė

2023-01-02

Nešališkumo politika