„Įmonių darbuotojų dalykinių kompetencijų ugdymas darbo vietoje“

Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-04-0001

Įmonių veiklą, jos rezultatus dažnai lemia verslo aplinka, kuri nuolatos kinta. Naujovės politinėje, socialinėje, ekonominėje, įstatyminėje bei technologinėse aplinkose, klientų išaugę lūkesčiai, verčia įmones būti lanksčiomis ir prisitaikyti prie pokyčių. Įmonių sėkmingas vystymasis ypač priklauso nuo darbuotojų darbo kokybės ir pastangų. Keičiantis aplinkai, įmonės susiduria su vienu iš pagrindiniu iššūkiu – kompetentingų darbuotojų trūkumas bei esamų darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymas.

Projekto tikslas – ugdyti darbuotojų kompetencijas ir gebėjimus apmokant juos pagal neformaliąsias mokymo programas, įvertinant jų kompetenciją verslo asociacijoje. Mokymo programų poreikį suformavo įmonės, įvertinę esamą situaciją ir poreikį.

Projektas įgyvendinamas kartu su Partneriais.

Projektas dalinai finansuojamas iš Europos socialinio fondo, skirtas finansavimas sudaro 350.975,94 Eur. Likusią dalį – 257.301,25 Eur – reikiamų lėšų skiria Pareiškėjas ir Partneriai. Projekto metu mokysis 270 unikalių dalyvių, kurie pagilins žinias ir ugdys praktinius gebėjimus darbo vietoje.

Projekto įgyvendinamo laikotarpis – 2020 m. gruodžio 21 d.- 2023 m. birželio 21 d.

„Kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“

Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-03-0012

Projekto tikslas – parengti aukštesnės kompetencijos darbuotojus, mokant juos pagal konkrečiai darbo vietai parengtas neformaliąsias mokymo programas bei įvertinti jų kompetencijas.

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2019-08-07 — 2022-02-07

Projekto vertė: 413.751,71 eurai, iš kurių 248.246,89 eurai – Europos socialinio fondo ir 165.504,82 eurai pareiškėjo ir partnerių lėšos.

Projekto dalyvių skaičius: 201

Projekto vykdytojas: UAB „Sistemų registras“

Projekto tikslinė grupė: Pareiškėjo ir Partnerių darbuotojai

Projekto veiklos: organizuoti Pareiškėjo ir Partnerių darbuotojams kompetencijos tobulinimo mokymus

Projekto aprašymas: įgyvendinus projektą, tikimasis, kad konkurencingi žmogiškieji ištekliai suteiks įmonėms galimybę atrasti naujas rinkas, padidinti teikiamų paslaugų ar gaminamų gaminių kokybę, padės išvengti klaidų, uždirbti įmonei didesnį pelną, didinti veiklos efektyvumą, konstruktyviau prisidėti prie sprendimų, užtikrins nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą bei jų profesinį mobilumą.

Projektas dalinai finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

„Įmonių darbuotojų dalykinių kompetencijų ugdymas ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“

NR. 09.4.3-ESFA-K-827-01-0011

Pareiškėjas kartu su 19 partnerių iki 2019 m. birželio 6 d. tobulins įmonių darbuotojų kvalifikacijas, specializuotas žinias, dalykines kompetencijas ir užtikrins nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą.Projektas dalinai finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.Projekto vykdymas pratęstas iki 2020 m. vasario 4 d. Projektas sėkmingai įgyvendintas.